ГЭРЭЭТ АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АЖИЛД АВНА

2019-05-15

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын “Суурь судалгаа мониторингийн хэлтэс”-т Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгааны ажил дээр гэрээт ажилтан ажиллуулна.

Энэхүү гэрээний зорилго нь Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгааны ажлын тайлан, дүгнэлт, нэгж талбарын сүлжээний зургийг хянах, шинжээчийн дүгнэлт баталгаажуулах ажлыг гүйцэтгэх, захиалгат хянан баталгааны мэдээллийн санг хөтлөх, архивлах ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

Дээрх мэдээллийг 51-263676 дугаар утсанд холбогдож лавлана уу. 

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР