Ёс зүйн дүрэм

"Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм"-ийг тус газрын даргын 2017 оны А/166 тоот тушаалаар батлан мөрдүүлж байна.

 

 

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР