Албан бичиг, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

2018-10-29ИРСЭН БИЧИГ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН НЭГДСЭН ТАЙЛАН /9 САРЫН БАЙДЛААР/
2018-10-26ИРСЭН БИЧИГ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН НЭГДСЭН ТАЙЛАН/8 сарын байдлаар/
2018-08-17Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн нэгдсэн тайлан /7-р сарын байдлаар/
2018-08-17Ирсэн бичиг шийдвэрлэлтийн нэгдсэн тайлан /7-р сарын байдлаар/
2018-06-07Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн нэгдсэн тайлан /5-р сарын байдлаар/
2018-06-07Өргөдөл, гомдолын төрлөөр ангилсан тайлан /5-р сарын байдлаар/
2018-06-07Ирсэн бичиг шийдвэрлэлтийн нэгдсэн тайлан /5 сарын байдлаар/
2018-05-01Өргөдөл, гомдлын төрлөөр ангилсан тайлан /4-р сарын байдлаар/
2018-05-01Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн нэгдсэн тайлан /4-р сарын байдлаар/
2018-05-01Ирсэн бичиг шийдвэрлэлтийн нэгдсэн тайлан /4 сарын байдлаар/
2018-04-03Өргөдөл, гомдолын төрлөөр ангилсан тайлан /2018 оны 3 дугаар сарын байдлаар/
2018-04-03Өргөдөл, гомдолын шийдвэрлэлт /2018 оны 3 дугаар сарын байдлаар/
2018-04-03Албан бичгийн шийдвэрлэлт /2018 оны 3 дугаар сарын байдлаар/
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР