Газар зохион байгуулалт

2019-05-10Шинээр суурьшил үүсгэх газарт газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал батлагдлаа
2019-04-15Тариалангийн газрын хэрэгцээт байдлын үнэлгээ хийх аргачлал
2018-12-11"Газар зохион байгуулалтын ажлын үнэлгээ"
2018-04-17Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлж эхэлсний 15 жил /товч мэдээлэл/
2018-04-17Бэлчээрийн экологийн чадавхийг зураглах заавар
2018-04-17Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах арга зүй
2017-06-29Газар өмчлөлийн тухай товч танилцуулга
2017-06-28МУЗЗНД-ийн нэгжийн Улсын тусгай хэрэгцээний газрын тухай товч танилцуулга
2017-06-28Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний тухай товч танилцуулга
2017-06-21Ховд аймгийн Булган сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөний баримт бичиг - I
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР