Архивт байгаа мэдээллийн жагсаалт

Мэдээллийн төвийн  төрийн архивт байгаа мэдээллийн жагсаалт  /2016 оны 01 сарын байдлаар/ 

 Геодези зураг зүйн мэдээллийн санд байгаа материалууд:

Газар зохион байгуулалтын мэдээллийн санд байгаа материалууд:

Агаар сансрын зургийн мэдээллийн санд байгаа материалууд: 

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР