Дотоод хамтын ажиллагаа

2018-04-20Газар, газар дээрх үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийн бүс тогтоох, мэдээллийн санг нэгтгэх зорилгоор хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа
2018-04-16Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газартай хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгууллаа
2018-04-03ГЗБГЗЗГ-ын удирдлага, ИНЕГ-ын удирдлагатай хамтарсан уулзалтыг зохион байгууллаа.
2018-04-03ГЗБГЗЗГ-ын удирдлага ХХААХҮЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргатай ажил хэргийн уулзалт хийлээ.
2017-04-17Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар, Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар хооронд хамтын ажиллагааны санамж байгуулав
2017-04-13Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар, Монголын газар зохион байгуулагчдын холбоо хооронд хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулав
2017-04-13ХХААХҮЯамны төрийн нарийн бичгийн дарга, ГЗБГЗЗГ-ын даргын хамтарсан тушаал, Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах хамтарсан ажлын хэсэг байгуулах тухай
2017-04-13ХХААХҮЯ-ны төрийн нарийн бичгийн дарга, ГЗБГЗЗГ-ын даргын хамтарсан тушаал, Хөдөө аж ахуйн газар /бэлчээр, хадлан, атаржсан газар, газар тариалангийн газар/-ын мэдээллийн санг бүрдүүлэх ажлын хэсэг байгуулах, хамтран ажиллах тухай
2017-03-27Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар, Монголын мэргэшсэн үнэлгээчдийн институтийн хооронд хамтын ажиллагааны санамж байгуулав
2014-08-19Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газар монголын нотариатчдын танхимтай хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурлаа
2014-08-19Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яамтай хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа
2014-08-19Замын үүдийн чөлөөт бүстэй хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа
2014-08-19Газрын харилцаа, геодези зураг зүйн газар монголын нотариатчдын танхимтай хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурлаа
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР