“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТУУДЫГ ХАНГАХАД ОРОН ЗАЙН ӨГӨГДЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ҮҮРЭГ, АЧ ХОЛБОГДОЛ” СЭДЭВТ ОЛОН УЛСЫН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ МАТЕРИАЛУУД

2018-09-27

“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТУУДЫГ ХАНГАХАД ОРОН ЗАЙН ӨГӨГДЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ҮҮРЭГ, АЧ ХОЛБОГДОЛ” СЭДЭВТ ОЛОН УЛСЫН ЗӨВЛӨГӨӨН

Улаанбаатар хот, Монгол Улс

 2018 оны 09 дүгээр сарын 20-21

nsdi-forum.gazar.gov.mn 

Нээлтийн үг

Түлхүүр илтгэл

Илтгэгч: Тео Чихай, НҮБ-ын Дэлхийн Орон зайн мэдээллийн менежментийн зөвлөхүүдийн хорооны Нарийн бичгийн дарга

 • Монгол Улсын Суурь орон зайн өгөгдөл, мэдээллийн бүрдүүлэлт, бэлэн байдал

Илтгэгч: Ц.Ганхүү, Монгол улс, Барилга, хот байгуулалтын яам, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын дарга

Илтгэгч: Шоичи Оки, НҮБ-ын Дэлхийн Орон зайн мэдээллийн менежментийн Ази, номхон далайн бүсийн зөвлөхүүдийн хорооны ерөнхийлөгч, Япон Улсын Гео-орон зайн мэдээллийн агентлагийн Газарзүйн албаны дарга

Дурсгалын зураг 

Нэгдүгээр хэсэг: Тогтвортой хөгжлийн Зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд орон зайн мэдээллийн гүйцэтгэх үүрэг

Чиглүүлэгч: Б.Гүнболд, Монгол улс, Барилга, хот байгуулалтын яамны Хот байгуулалт, газрын харилцааны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга

Илтгэгч: Тео Чихай, НҮБ-ын Дэлхийн Орон зайн мэдээллийн менежментийн зөвлөхүүдийн хорооны Нарийн бичгийн дарга

Илтгэгч: А.Ариунзаяа, Монгол Улс, Үндэсний Статистикийн Хорооны дарга

Илтгэгч: Жон Кедар, Их Британи болон Умард Ирландын Нэгдсэн Вант Улсын Ординанс Сурвэй, FInstRE, FRGS, CGeog(GIS), Олон улсын хамтын ажиллагааны газрын дарга

 • Монгол улсын Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт

Илтгэгч: Д.Эрдэнэбаяр, Монгол Улс, Үндэсний хөгжлийн газар, Салбарын хөгжлийн бодлого зохицуулалтын хэлтсийн дарга

Илтгэгч: Д.Мөнхцэцэг, Монгол улс, Барилга, хот байгуулалтын яам, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын Геодези, зураг зүйн хэлтсийн дарга

Илтгэгч: Д.Содномрагчаа, Монгол Улсын Онцгой байдлын ерөнхий газар Шуурхай удирдлага, зарлан мэдээллийн төвийн Орон зайн мэдээллийн тасгийн дарга

 • Японы Гамшгаас сэргийлэх болон гамшгийн үеийн орон зайн мэдээллийн хэрэглээ

Илтгэгч: Шоичи Оки, НҮБ-ын Дэлхийн Орон зайн мэдээллийн менежментийн Ази, номхон далайн бүсийн зөвлөхүүдийн хорооны ерөнхийлөгч, Япон улсын Гео-орон зайн мэдээллийн агентлагийн Газарзүйн албаны дарга

Хоёрдугаар хэсэг: Үндэсний орон зайн мэдээллийн систем, дэд бүтэц

Чиглүүлэгч: Тео Чихай, НҮБ-ын Дэлхийн Орон зайн мэдээллийн менежментийн зөвлөхүүдийн хорооны Нарийн бичгийн дарга

 • Монгол Улсын газрын кадастрын бүртгэлийн нэгдсэн систем

Илтгэгч: П.Баянтүмэн, Монгол улс, Барилга, хот байгуулалтын яам, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын Кадастрын хэлтсийн дарга

Илтгэгч: Проф. Др. Хассанудин Абидин, Индонез, Геооронзайн мэдээллийн агентлагийн дарга

Илтгэгч: Б.Түмэнбаяр, Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газрын Мэдээллийн сүлжээ, техник хяналтын хэлтсийн дарга

Гуравдугаар хэсэг: Орон зайн мэдээллийн менежментийн төрөөс баримтлах бодлого, хууль эрх зүйн орчин

Чиглүүлэгч: Р.Ганхуяг Монгол улс, Барилга, хот байгуулалтын яам, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын Захиргаа, удирдлага, хамтын ажиллагааны газрын дарга

Илтгэгч: Тео Чихай, НҮБ-ын Дэлхийн Орон зайн мэдээллийн менежментийн зөвлөхүүдийн хорооны Нарийн бичгийн дарга

Илтгэгч: Жон Кедар, Их Британи болон Умард Ирландын Нэгдсэн Вант Улсын Ординанс Сурвэй, FInstRE, FRGS, CGeog(GIS), Олон улсын хамтын ажиллагааны газрын дарга

Илтгэгч: С.Магнайсүрэн, Монгол улс, Барилга, хот байгуулалтын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга

Илтгэгч: Жон Кедар, Их Британи болон Умард Ирландын Нэгдсэн Вант Улсын Ординанс Сурвэй, FInstRE, FRGS, CGeog(GIS), Олон улсын хамтын ажиллагааны газрын дарга

Хаалтын хэсэг

Чиглүүлэгч: Ц.Ганхүү, Монгол улс, Барилга, хот байгуулалтын яам, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын дарга

 • Хэлэлцүүлэг, дүгнэлт
 • Зөвлөгөөнөөс гарсан Зөвлөмж (төсөл)
  • Б.Гүнболд, Монгол улс, Барилга, хот байгуулалтын яамны Хот байгуулалт, газрын харилцааны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга
 • Хаалтын үг
  • НҮБ-ын Дэлхийн Орон зайн мэдээллийн менежментийн зөвлөхүүдийн хорооны Нарийн бичгийн дарга Тео Чиха Монгол улсын Засгийн газар, Барилга, хот байгуулалтын яамны дэд сайд Ш.Лхамсүрэн

 

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР