Үндэсний орон зайн өгөгдлийн дэд бүтэц байгуулах ажлын хүрээнд хамтын ажиллагаатай байгууллагууд

2016-05-30
Хамтран ажиллаж буй байгууллагын нэр Гэрээний үндсэн чиглэл, зорилго
  Барилгын салбарын мэргэжлийн холбоодын нэгдсэн мэргэжлийн ТББ, ХБНГУ-д зуучлал үйлчилгээ явуулдаг TUVD агентур Удирдах ажилтан, мэргэжилтэн, инженер техникчдийн мэдлэг ур чадварыг сайжруулах, туршлага судлах 
  Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар Газрын кадастрын мэдээллийн санг улсын бүртгэлийн мэдээллийн сантай холбох, мэдээлэл солилцох боломж бүрдүүлэх 
  Дижитал глоб, монмап ХХК Сансрын зураг ашиглан байр зүйн зураг, сэдэвчилсэн зураг үйлдэх технологийг агетлагийн мэргэжилтнүүдэд сургалт үзүүлэх 
  Онцгой байдлын ерөнхий газар Орон зайн мэдээлэл солилцох, хамран ажиллах
  Замын Үүд эдийн засгийн чөлөөт бүс Мэдээлэл солилцох
  Авто тээврийн үндэсний төв Орон зайн мэдээлэл солилцох, хамран ажиллах
  Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яам Орон зайн мэдээллийн дэд бүтэц байгуулах ажлын хүрээнд хамран ажиллах 
  Байгал орчин, ногоон хөгжлийн яам Орон зайн мэдээллийн дэд бүтэц байгуулах ажлын хүрээнд хамран ажиллах 
  БНХАУ-ын хэмжил, зураглал, гео-мэдээллийн агентлаг орон зайн мэдээллийн менежментийн салбарт ШУ, техникийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх 
  Цагаан нуур чөлөөт бүс Мэдээлэл солилцох
  Авто замын хяналт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны төв УТҮГ  Орон зайн мэдээллийн дэд бүтэц байгуулах ажлын хүрээнд хамран ажиллах 
  Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК Орон зайн мэдээллийн дэд бүтэц байгуулах ажлын хүрээнд хамран ажиллах 
  Мэдээллийн технологи, шуудан харилцаа, холбооны газар  Мэдээлэл солилцох
  Ашигт малтмалын газар Мэдээлэл солилцох тогтолцоог бүрдүүлэх
  Барилга хөгжлийн төв Орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн мэдээлэл солилцон   хамран ажиллах 
  Аж үйлдвэрийн яам Орон зайн мэдээллийн дэд бүтэц байгуулах ажлын хүрээнд хамран ажиллах

 

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР