Орон зайн мэдээлэл

2018-09-27“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТУУДЫГ ХАНГАХАД ОРОН ЗАЙН ӨГӨГДЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ҮҮРЭГ, АЧ ХОЛБОГДОЛ” СЭДЭВТ ОЛОН УЛСЫН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ МАТЕРИАЛУУД
2018-07-06Орон зайн өгөгдлийн эдийн засгийн үнэлэмж: Агуу боломжууд
2018-04-02ОРОН ЗАЙН ӨГӨГДЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ЛАВЛАХ НОМ
2018-04-02ОРОН ЗАЙН ӨГӨГДӨЛ, МЭДЭЭЛЭЛ, ТЭДГЭЭРИЙН АНГИЛАЛЫН СУДАЛГАА
2018-04-02Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтэц
2017-12-04Байрлалд суурилсан орон зайн мэдээлэл
2016-05-30Үндэсний орон зайн өгөгдлийн дэд бүтэц байгуулах ажлын хүрээнд хамтын ажиллагаатай байгууллагууд
2016-01-29Орон зайн өгөгдөл, мэдээлэл
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР