Кадастр

2019-04-30Газрын нэгдмэл сангийн тайлан -2018
2018-12-12"Газрын биржийн цахим систем /www.mle.mn/-ын эрх зүйн эмхэтгэл
2018-05-07Газрын нэгдмэл сангийн 2017 оны улсын нэгдсэн тайлан
2018-04-15Кадастрын эрх зүйн эмхэтгэл
2017-06-19Газрын нэгдмэл сангийн 2016 оны улсын нэгдсэн тайлан
2016-08-16Газрын кадастрын мэдээллийн санг ажилуулах журам батлагдлаа
2016-08-16Нэгж талбарын хувийн хэрэг хөтлөх журам батлагдлаа
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР