Суурь судалгаа, мониторинг

2019-03-20Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгаа хийх тухай аймгийн ГХБХБГ, нийслэлийн газрын албанд чиглэл хүргүүллээ
2019-02-26ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ЧАНАРЫН ХЯНАН БАТАЛГААНЫ АРГАЧИЛСАН ЗААВАР БАТЛАГДЛАА
2018-12-11"Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа хийх ажлын үнэлгээ"
2018-04-09Улаанбаатар хот болон 12 аймгийн төвд хийгдсэн газар хөдлөлийн бичил мужлалын мэдээллийн сан
2018-04-09ТАРИАЛАН БОЛОН АТАРШСАН ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ЧАНАРЫН УЛСЫН ХЯНАН БАТАЛГААНЫ АЖИЛ-2017
2018-04-09Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг фотомониторингийн аргаар үнэлэх ажил
2018-04-09Хөрсний мэдээллийн сан
2018-04-09Уур амьсгалын мэдээллийн сан
2018-04-09Ургамлын мэдээллийн сан
2018-04-09Геологи орчны мэдээллийн сан
2018-04-06Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг фотомониторингийн аргаар үнэлэх ажил
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР