Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

2019-01-10Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын 2019 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө
2018-01-12Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын 2018 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө
2017-01-24Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын 2017 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө
2015-11-062016 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө
2015-09-18Газрын харилцаа, геодези зураг зүйн газрын 2015 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө
2014-09-05Худалдан авах ажиллагааны тайлан
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР