Хүний нөөцийн ил тод байдал

2018-04-09Төрийн албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөр
2017-11-23ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТУХАЙ
2016-03-21Газрын харилцаа, геодези зураг зүйн газрын албан хаагчдын утасны дугаар
2015-11-26Ажлын байрны сул орон тооны шалгаруулалт
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР