[ГЕО МЭДЭЭ ] НҮБ-ын Дэлхийн орон зайн мэдээллийн менежментийн Зөвлөхүүдийн хороо "Оновчтой Газрын харилцааны Хүрээ"-ний эхний төслийн хувилбарыг хэлэлцлээ.

2019-08-09

[ГЕО МЭДЭЭ ] НҮБ-ын Дэлхийн орон зайн мэдээллийн менежментийн Зөвлөхүүдийн хороо "Оновчтой Газрын харилцааны Хүрээ"-ний эхний төслийн хувилбарыг хэлэлцлээ.
"Оновчтой Газрын харилцааны Хүрээ" нь 
(a) Орон зайн мэдээллийн нэгдсэн хүрээг газрын салбарт хэрэгжүүлэх болон Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хангах;
(b) Газрын харилцааны оновчтой тогтолцоог дэмжих, хөгжүүлэх алсын харааг тогтоох;
(c) Улс орнуудыг уг асуудлаар стратегийн удирдамжаар хангах;
(d) Газрын удирдлагын тогтолцоо, газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа, арга аргачлалыг дэмжих зэрэг асуудлыг хамаарч байна.
    Уг хүрээний төсөлд гишүүн орнуудаас санал, зөвлөмж авах ба ирэх оны Зөвлөхүүдийн хорооны хурлаар албажуулахаар боллоо."Оновчтой Газрын харилцааны Хүрээ" файлтай танилцах бол энд дарна уу.

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР