Хот байгуулалтын кадастр

2019-07-29Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд барилга байгууламж, тохижилт, нийгмийн болон инженерийн дэд бүтцийн өгөгдөл оруулах түр заавар батлагдлаа.
2019-06-11“Хот байгуулалтын кадастр” БД 14-102-19
2019-04-02Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн журам
2019-02-28Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн таних тэмдгийн стандарт MNS 6736 : 2018
2018-05-10Хот байгуулалтын кадастр /БНбД 14-01-07/
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР