Улсын Их Хурал, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэр

2019-08-14ГАЗРЫН НЭГДМЭЛ САНГИЙН ҮНДСЭН АНГИЛАЛД ХАМААРАХ ГАЗРЫН ХЭМЖЭЭ, БАЙРШИЛ ТОГТООХ АСУУДЛЫГ ЗАСГИЙН ГАЗРААС ШИЙДВЭРЛЭЛЭЭ.
2019-08-14ИРГЭНД ӨМЧЛҮҮЛЭХ ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ БАТЛАГДАА.
2018-12-11Монгол Улсын Засгийн Газрын 2018 оны 10 дугаар сарын 24-ны өдрийн 320 дугаар тогтоол
2018-08-27“Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх үйл ажиллагааны нөхөх олговор олгох журам" батлах тухай
2018-08-232018 оныг "Хариуцлагын жил" болгон зарлах тухай
2018-08-23Газрын үнэлгээний тойрог, зэрэглэл (бүс), суурь үнэлгээ, газрын төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай
2018-08-23Газрын эдийн засгийн үнэлгээ хийх аргачлал батлах тухай
2018-04-17ГУРВАН ТУЛГУУРТ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО
2018-04-17Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах төсөл сонгон шалгаруулах журам
2018-04-17Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах журам
2018-04-17Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, гаргах, түүний хэмжээ, заагийг тогтоох, ашиглах журам
2017-06-03МУ-ын Ерөнхий сайдын захирамж, УГЗБЕТ-ний төсөл боловсруулах, ажлын хэсэг байгуулах тухай
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР